TKP HEADLINE

ยาสมุนไพรพื้นบ้าน

 


ยาสมุนไพรพื้นบ้าน

            การนำสมุนไพรพื้นบ้านมาเปลี่ยนแปลงสถานะของสมุนไพร ให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อ ประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ยาแก้ลมชัก ยาสมุนไพรแก้โรคผื่นคัน ยาแก้ปวดท้อง ยาแก้พื้นเมืองสำหรับคนคลอดลูก และมีหลายชนิด และมี สรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษา รูป รส กลิ่น สี และชื่อสมุนไพร จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อให้การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านมีคุณภาพดี ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ เดิมมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นาน การแปรรูป จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีต่อการแปรรูป คงไว้ซึ่งคุณค่าและสรรพคุณที่ดีของพืชสมุนไพร  อ่านเพิ่มเติม

วัดสันกู่บัวบก

 


วัดสันกู่บัวบก

            วัดสันกู่บัวบกถือว่าเป็นสถานที่ ที่เป็นวัดโบราณในอดีตในยุคของการก่อตั้อาณาจักรภูกามยาวตอนต้น ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาหนึ่งของวัดเชียงมั่น ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกของอาณาจักรภูกามยาว ที่ได้มีการก่อตั้งเมืองขึ้น ในช่วงระยะเวลากว่า 900 ปี ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูและได้มีการปรับปรุงในการที่จะสร้างองค์พระวิหารและโฮงหลวง โดยใช้ไม้ทั้งหลังซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมทางล้านนาแบบดั้งเดิมที่ถือเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา อ่านเพิ่มเติม

ปูลิง คาเฟ่

 

ปูลิง คาเฟ่

            ปูลิงคาเฟ่ สร้างขึ้นโดยใช้ที่นาของตนเอง ประมาณ 8 ไร่ ในการทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักออแกนิค เเละปลูกดอกไม้ชนิดต่าง ๆ พร้อมมีเเนวคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างลิงยักษ์เเละปู หน้าสวนทางเข้า เพื่อให้ลูกค้าได้เช็คอินเเละถ่ายรูป นอกจากนั้นภายในบริเวณสวน ได้สร้างสะพานไม้ยาวกว่า 500 เมตร เพื่อให้ลูกค้าได้เดินชมบรรยากาศรอบ ๆ เเละยังมีจุดกางเต้นท์ ที่พัก รับรองให้กับลูกค้าที่อยากมาพักผ่อนอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากบ้านร่องปอ


ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากบ้านร่องปอ

ประวัติเเละความเป็นมา

        กลุ่มทอผ้าในหมู่บ้านร่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเจน ได้เริ่มมีการทอผ้าตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาแล้ว โดยมีนาง เป็นผู้ที่ทอมาก่อนแต่ก็เป็นการทอผ้าพื้นเมือง การรวมเป็นกลุ่มยังไม่มี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2535 ได้มีมูลนิธิศุภนิมิตเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานพร้อมจัดตั้งกลุ่มขึ้นและมูลนิธิศุภนิมิตได้สนับสนุน กี่ทอผ้าขนาดเล็ก พร้อมทั้ง วัสดุในการทอผ้า เช่น ด้าย พร้อมทั้งได้จ้างครูเข้ามาฝึกสอนการทอผ้า จากนั้นในหมู่บ้านก็ได้รวมตัวกันทอผ้า โดยผ้าที่ทอจะเป็นลักษณะของผ้าทอไทลื้อ แต่ความต้องการในท้องตลาดยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงเปลี่ยนมาเป็นทอผ้าขาวม้าหลังจากนั้นมากลุ่มก็ได้สลายกลุ่มลง เพราะการบริหารจัดการ การหางบลงทุน การตลาด ไม่ดีจึงทำให้ต้องเลิกล้มกลุ่มไป หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ.2547 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ได้ขับเคลื่อนให้มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาอีก และได้สนับสนุนงบประมาณ ครั้งแรก จำนวน 9,000 บาทและต่อๆมาก็ได้สนับสนุนงบประมาณทุกปี ปีละ 5,000 บาท-6,000 บาท จึงทำให้กลุ่มได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาจนทุกวันนี้ อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากบ้านร่องปอ

ภูมิปัญญาด้านยาแผนโบราณ


ภูมิปัญญาด้านยาแผนโบราณ

             พ่อแก้วมูล  บัวเงิน แต่เดิมคุณตาแก้วมูล เป็นคนบ้านแม่ใส ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา และได้อพยพย้ายถิ่นฐาน มาหาความอุดมสมบูรณ์ ที่บ้านกาดถี ตำบลห้วยแก้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ยาแผนโบราณของคุณตา ที่ใช้รักษาโรค อาทิเช่น เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมัน โรคงูสวัด โรคอีสุกอึใส และโรคอื่นๆ อีกหลายแขนง ยาบำรุงกำลัง ที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ คุณตาแก้วมูลได้สืบทอดวิชาความรู้มาจาก พ่อแม่ของคุณตา เพราะสมัยก่อนยังไม่มีโรงพยาบาล การเดินทางก็ไม่ได้สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ การสืบทอดวาชาของคุณตาเริ่มจากการสังเกตพ่อแม่ ที่มีวิชาความรู้ด้านนี้ และภูมิพักรักจำเอา คุณตา มีคู่มือที่เป็นอักษรล้านนา(ภาษาเมือง) บางตำราก็จำได้เองเลย บางตำราก็ต้องเปิดคู่มือดู เป็นการรักษาเป็นรายๆไป แต่ส่วนมาแล้วจะจำได้ คุณตาจำชื่อสมุนไพรได้เกือบทุกชนิด สมุนไพรบางชนิดใกล้สูญพันธ์ ก็ได้นำมาปลูกไว้ที่บ้าน บางชนิดก็ยังมีพอหาได้ในป่า บนภูเขา ภูมิปัญญาของคุณตาแก้วมูล ยังรวมไปถึง การดูฮวงจุ้ย หรือวันดี วันเสีย การขึ้นบ้านใหม่ การปลูกบ้าน และพิธีการต่างๆ ทางโบราณอีกมากมาย คุณตาแก้วมูลเคยเป็นแพทย์แผนไทยประจำตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2523 อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 

            ปัจจุบันเครื่องจักสานเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ที่มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ในในชีวิตประจำวัน และสิ่งของต่างๆ ทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านและของใช้ในในชีวิตประจำวัน การนำผักตบชวามาจักสานเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้ อาทิเช่นเป็นกระเป๋า ตะกร้ารองเท้า หมวก กระติบข้าว กระเป๋า ที่รองแก้ว ฯลฯ ซึ่งได้มีการออกแบบลวดลายต่างๆ โดยดูจากธรรมชาติ ลวดลายแบบโบราณ ลายสานประยุกต์ จนเกิดความชำนาญ จึงคิดว่าน่าจะสร้างเป็นอาชีพได้ กลุ่มสตรี ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม “หัตถกรรม” เริ่มจักสานอุปกรณ์สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ตะกร้า กระเป๋า กระติบข้าวรองเท้า หมวก ที่รองแก้ว เป็นต้น ออกจำหน่ายซึ่งได้รับ การตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ต่อมากลุ่มได้ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ทันสมัย เช่น กระเป๋าถือแฟชั่น กล่องเอนกประสงค์ ซึ่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือแฟชั่นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างดี อ่านเพิ่มเติม

หนองเล็งทรายหนองเล็งทราย

            หนองเล็งทราย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 5,500 ไร่ แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของลำน้ำอิง ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรม ประมงพื้นบ้าน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพราะมีภูมิทัศน์สวยงาม บริเวณรอบหนองน้ำมีร้านอาหารให้บริการ และมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ขึ้นชื่อคือ "น้ำปู" เป็นอาหารดั้งเดิมของทางภาคเหนือ โดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าสู่ทิศเหนือ พะเยา-เชียงราย มาจนถึงแยกศรีบุญเรือง เลี้ยวขวาเข้าถนนพหลโยธินสายในไปประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงวัดโพธารามทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้างวัดไปจนสุดทางจะพบกับหนองเล็งทราย หรือถ้ามาจากพะเยาอาจจะเข้าทางถนนพพหลโยธินสายในของอำเภอแม่ใจ จะเห็นคลองชลประทานให้เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตรจะเห็นป้ายบอกทางไปหนองเล็งทรายให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตรก็จะพบหนองเล็งทราย อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพะเยา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand