TKP HEADLINE

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากบ้านร่องปอ


ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากบ้านร่องปอ

ประวัติเเละความเป็นมา

        กลุ่มทอผ้าในหมู่บ้านร่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเจน ได้เริ่มมีการทอผ้าตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาแล้ว โดยมีนาง เป็นผู้ที่ทอมาก่อนแต่ก็เป็นการทอผ้าพื้นเมือง การรวมเป็นกลุ่มยังไม่มี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2535 ได้มีมูลนิธิศุภนิมิตเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานพร้อมจัดตั้งกลุ่มขึ้นและมูลนิธิศุภนิมิตได้สนับสนุน กี่ทอผ้าขนาดเล็ก พร้อมทั้ง วัสดุในการทอผ้า เช่น ด้าย พร้อมทั้งได้จ้างครูเข้ามาฝึกสอนการทอผ้า จากนั้นในหมู่บ้านก็ได้รวมตัวกันทอผ้า โดยผ้าที่ทอจะเป็นลักษณะของผ้าทอไทลื้อ แต่ความต้องการในท้องตลาดยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงเปลี่ยนมาเป็นทอผ้าขาวม้าหลังจากนั้นมากลุ่มก็ได้สลายกลุ่มลง เพราะการบริหารจัดการ การหางบลงทุน การตลาด ไม่ดีจึงทำให้ต้องเลิกล้มกลุ่มไป หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ.2547 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ได้ขับเคลื่อนให้มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาอีก และได้สนับสนุนงบประมาณ ครั้งแรก จำนวน 9,000 บาทและต่อๆมาก็ได้สนับสนุนงบประมาณทุกปี ปีละ 5,000 บาท-6,000 บาท จึงทำให้กลุ่มได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาจนทุกวันนี้ อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากบ้านร่องปอ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพะเยา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand