TKP HEADLINE

วัดสันกู่บัวบก

 


วัดสันกู่บัวบก

            วัดสันกู่บัวบกถือว่าเป็นสถานที่ ที่เป็นวัดโบราณในอดีตในยุคของการก่อตั้อาณาจักรภูกามยาวตอนต้น ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาหนึ่งของวัดเชียงมั่น ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกของอาณาจักรภูกามยาว ที่ได้มีการก่อตั้งเมืองขึ้น ในช่วงระยะเวลากว่า 900 ปี ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูและได้มีการปรับปรุงในการที่จะสร้างองค์พระวิหารและโฮงหลวง โดยใช้ไม้ทั้งหลังซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมทางล้านนาแบบดั้งเดิมที่ถือเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพะเยา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand