TKP HEADLINE

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 

            ปัจจุบันเครื่องจักสานเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ที่มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ในในชีวิตประจำวัน และสิ่งของต่างๆ ทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านและของใช้ในในชีวิตประจำวัน การนำผักตบชวามาจักสานเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้ อาทิเช่นเป็นกระเป๋า ตะกร้ารองเท้า หมวก กระติบข้าว กระเป๋า ที่รองแก้ว ฯลฯ ซึ่งได้มีการออกแบบลวดลายต่างๆ โดยดูจากธรรมชาติ ลวดลายแบบโบราณ ลายสานประยุกต์ จนเกิดความชำนาญ จึงคิดว่าน่าจะสร้างเป็นอาชีพได้ กลุ่มสตรี ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม “หัตถกรรม” เริ่มจักสานอุปกรณ์สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ตะกร้า กระเป๋า กระติบข้าวรองเท้า หมวก ที่รองแก้ว เป็นต้น ออกจำหน่ายซึ่งได้รับ การตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ต่อมากลุ่มได้ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ทันสมัย เช่น กระเป๋าถือแฟชั่น กล่องเอนกประสงค์ ซึ่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือแฟชั่นเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างดี อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพะเยา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand